Naše služby

Naše základní služby poskytujeme v češtině, angličtině, francouzštině a ruštině (konzultace v cizích jazycích jsou kapacitně omezeny a nejsou automaticky nárokovatelné z titulu českého zdravotního pojištění).

Komplexní psychiatrická péče

Nabízíme komplexní psychiatrickou péči pro dospělé, např. léčbu depresivních poruch, poruch spánku, matrimoniálních problémů, úzkostných stavů, závažných psychiatrických onemocnění (včetně schizofrenií), psychických poruch provázejících stáří, včetně alzheimerovských a příbuzných demencí, závislostí a dalších.

Pro naše klienty v případě potřeby zajišťujeme všechna potřebná komplementární vyšetření nebo hospitalizaci.

Námi poskytovaná základní psychiatrická péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Ambulantní centrum pro Alzheimerovu chorobu a příbuzné demence

Soukromé centrum pro Alzheimerovu chorobu a příbuzné demence je specializovaným pracovištěm zaměřeným na diagnostiku a léčbu demencí alzheimerovského i nealzheimerovského typu.

Základní filozofií jeho činnosti je akcent na včasnou detekci a velmi časné nasazení léčby (tzv. kognitiv) u pacientů s poruchami kognitivních funkcí při vědomí, že léčba je tím úspěšnější, čím dříve byla nemoc diagnostikována. Vychází z přesvědčení, že prvozáchyt patří zcela jednoznačně do specializované ambulantní sféry, což je stejně platné, jako to, že pro pokročilé formy demencí je nezastupitelná péče ve specializovaných lůžkových zařízeních.

Naši odborníci představují specialisty s dlouholetou praxí, schopní rozpoznat demenci od jiných onemocnění, která ji napodobují, stejně jako navrhnout skutečně účinné terapeutické schéma za pomoci nejmodernějších psychofarmak. Při diagnostice spolupracují se všemi příbuznými obory (zobrazovací metody typu magnetické rezonance či CT, specifické psychologické testy, atd.). V léčbě se neomezují pouze na léky, ale nabízí také propracovaný systém psychorehabilitace.

Naši odborníci jsou součástí mezinárodních klinických studií a jako takoví jsou v kontaktu s nejmodernějšími postupy a farmaky, které se v terapii tohoto onemocnění používají.

Alzheimerova nemoc a příbuzné demence představují velmi závažný medicínsko-sociálně-ekonomický problém dneška. Je statisticky doloženo, že Alzheimerova nemoc je v současnosti čtvrtou až pátou příčinnou úmrtí, se všemi devastujícími účinky, které má na okolí pacienta a jeho pečovatele.

 

Psychoterapeutická péče

Pro naše pacienty zajišťujeme i individuální psychoterapeutickou péči, hrazenou ze zdravotního pojištění (prozatím pouze pro pojištěnce VZP, OZP, ČPZP).

V ostatních případech je individuální psychoterapie hrazená klientem: 800,- /50 min.

Psychiatrická péče pro samoplátce

 

Nabízíme komplexní psychiatrickou péči pro dospělé, např. léčbu depresivních poruch, poruch spánku, matrimoniálních problémů, úzkostných stavů, závažných psychiatrických onemocnění (včetně schizofrenií), psychických poruch provázejících stáří, včetně alzheimerovských a příbuzných demencí, závislostí a dalších.

Pro nepojištěné pacienty nebo pacienty, kteří nechtějí péči hrazenou ze zdravotního pojištění.

Ceník psychiatrického vyšetření pro sampolátce
Druh a popis vyšetření Orientační doba trvání Cena vč. DPH
Komplexní psychiatrické vyšetření (obvykle první vyšetření po delší době či po zásadní změně zdravotního stavu) 60 minut 1 500 Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření dle potřeby 500 Kč