Naši odborníci

MUDr. Miroslava Nováková Khollová

MUDr. Miroslava Nováková Khollová

Zaměření:

 • poruchy nálady (deprese, mánie, bipolární afektivní porucha)
 • úzkostné poruchy
 • psychotická onemocnění (onemocnění ze schizofrenního okruhu)
 • poruchy paměti a demence
 • vztahová problematika
 • psychoterapie

Profesní kariéra

1999 Psychiatrické oddělení ÚVN Praha- sekundární lékařka

2000-2002   Psychiatrická léčebna Bohnice-sekundární lékařka

2002-2011 Psychiatrická léčebna Bohnice – vedoucí lékařka mužského příjmového pavilonu

2005 – 2017  Částečný úvazek v soukromé psychiatrické ambulanci při mateřské dovolené

2017 – dosud  Psychiatrie Praha – ambulantní psychiatr a psychoterapeut

 

Vzdělání

2002 Atestace I. stupně v oboru psychiatrie

2002 Dokončen čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT Praha

2007 Získána specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie

 

Publikační činnost

 • Khollová M. Patologické shromažďování, Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 264-267
 • Khollová M. Shromažďování zvířat, Psychiatr.. pro Praxi 2009; 10(4): 191–192
 • Přikryl R, Khollová M. Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice, Čes a slov Psychiatr 2012;108(4): 171 -176
MUDr. Ivo Klár

MUDr. Ivo Klár

Zaměření

 • psychické problémy provázející somatická onemocnění
 • poruchy nálady a úzkostné poruchy
 • poruchy paměti a nemoci stáří včetně pomoci pečujícím o osoby s těmito problémy

Profesní kariéra

 

MUDr. Libuše Nesvadbová, CSc.

MUDr. Libuše Nesvadbová, CSc.

Zaměření:

 • psychické problémy provázející somatická onemocnění
 • poruchy nálady a úzkostné poruchy
 • poruchy paměti a nemoci stáří včetně pomoci pečujícím o osoby s těmito problémy

 

Profesní kariéra

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice – mladší a starší sekundární lékař, vykonávaná ambulantní péče o pracovníky rizikových pracovišť v Lovosické chemičce a péče o obyvatele ÚS Terezín

OÚNZ Praha 2- ambulantní psychiatr

Klinika pracovního lékařství LFH UK Praha, oddělení odd mentální hygieny- odborný pracovník

ZÚNZ ČKD Praha a ambulance pro studenty s problémy ve studiu

FNKV Praha -konsiliární služba v oboru psychiatrie

Klinika geografické mediciny – vědecký pracovník

3.LF UK Praha – vedení výuky spojené s ambulantní péčí o klienty kliniky a konsiliární službou pro FNKV

FNKV Praha – Vedoucí lékařka oddělení ambulantní psychiatrie

 

Vzdělání

1972- atestace II. stupně v oboru psychiatrie 1972

1981 – získán titul kandidát věd (CSc.), téma závěrečné práce: Motivace k práci a zdravotní stav

1995 – osvědčení k výkonu léčebné péče v oboru psychiatrie

 

 

MUDr. Pavlína Bártová

MUDr. Pavlína Bártová

Zaměření

 • poruchy nálady 
 • úzkostné poruchy
 • vztahová problematika
 • psychoterapie
 • cizojazyčné služby – anglický jazyk, francouzský jazyk

Profesní kariéra

2002 – dosud Nemocnice Ostrov nad Ohří, psychiatrické oddělení, lékař

2017 – dosud Psychiatrie Praha, ambulantní psychiatr a psychoterapeut

Vzdělání

2005 Atestace I. stupně v oboru psychiatrie

2005 Dokončen psychoterapeutický výcvik v SUR

2008 Dokončen výcvik terapie traumatu – somatic experience

 

 

Mgr. Adéla Rudá

Mgr. Adéla Rudá

Zaměření:

 • psychodiagnostická vyšetření
 • individuální psychoterapie
 • skupinová psychoterapie

 

Profesní kariéra

Psychoterapeutka, Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
oddělení pro léčbu závislostí

Psycholožka, Základní škola Roztoky

Psycholožka, Generální ředitelství cel
·
Psycholožka, Policejní prezidium České republiky

Výuka kurzů Psychologie a Psychologie práce

Spoluautorka české verze metody Hareho škála psychopatie:
R (2014); a české verze metody relevantních charakteristik osobnosti (2016)

Vzdělání

Psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – titul Mgr.

Akreditovaný výcvik v koučování Gestalt přístupem, Gestalt Essence

Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha (probíhající)

Základní kurz Rorschachovy metody certifikovaný MZČR