Naši odborníci

MUDr. Miroslava Nováková Khollová

MUDr. Miroslava Nováková Khollová

Zaměření:

 • poruchy nálady (deprese, mánie, bipolární afektivní porucha)
 • úzkostné poruchy
 • psychotická onemocnění (onemocnění ze schizofrenního okruhu)
 • poruchy paměti a demence
 • vztahová problematika
 • psychoterapie

Profesní kariéra

1999 Psychiatrické oddělení ÚVN Praha- sekundární lékařka

2000-2002   Psychiatrická léčebna Bohnice-sekundární lékařka

2002-2011 Psychiatrická léčebna Bohnice – vedoucí lékařka mužského příjmového pavilonu

2005 – 2017  Částečný úvazek v soukromé psychiatrické ambulanci při mateřské dovolené

2017 – dosud  Psychiatrie Praha – ambulantní psychiatr a psychoterapeut

 

Vzdělání

2002 Atestace I. stupně v oboru psychiatrie

2002 Dokončen čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT Praha

2007 Získána specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie

 

Publikační činnost

 • Khollová M. Patologické shromažďování, Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 264-267
 • Khollová M. Shromažďování zvířat, Psychiatr.. pro Praxi 2009; 10(4): 191–192
 • Přikryl R, Khollová M. Prevalence remise a úzdravy u schizofrenie v České republice, Čes a slov Psychiatr 2012;108(4): 171 -176
MUDr. Marian Koranda

MUDr. Marian Koranda

Zaměření

 • stresové nemoci (syndrom vyhoření, vyčerpání)
 • afektivní poruchy (deprese, bipolární afektivní porucha)
 • úzkostné poruchy (úzkost, panická porucha, fobické poruchy, obsedantně kompulzívní porucha)
 • závislostní problematika (motivovaní pacienti – substituce opioidy, závislost na alkoholu, lécích)
 • psychotická onemocnění (onemocnění ze schizofrenního okruhu)
 • demence a poruchy paměti
 • vztahová a partnerská problematika

Profesní kariéra

1996 – 2003 – FNKV, sekundární lékař ARO – Detoxikační centrum FNKV – Na Míčánkách

1997 – 1998 – vedoucí Odboru nemocniční péče, zástupce ředitelky Odboru OZP MZČR

1998 – 2003 – ředitel Vzdělávacího centra České stomatologické komory

2003 – 2010 – lékař Dětského detoxikačního centra (DaDDC), zástupce primářky

2005 – 2016: lékař ÚPS Protialkoholní záchytné stanice FNB

9/2010 – dosud: primář Dětského a dorostového detoxikačního centra NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

6/2015 – soudní znalec pro oblast psychiatrie a návykové nemoci

Vzdělání

2003 – atestace I. stupně v oboru psychiatrie

6/2010 – Získána specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie

1/2012 – výcvik v rodinné terapii (3-letý program)

Další odborná činnost:

Externí učitel 2 a 3. LF UK

člen Pracovní skupiny pro drogy při MZČR

místopředseda Akreditační komise MZČR

MUDr. Libuše Nesvadbová, CSc.

MUDr. Libuše Nesvadbová, CSc.

Zaměření:

 • psychické problémy provázející somatická onemocnění
 • poruchy nálady a úzkostné poruchy
 • poruchy paměti a nemoci stáří včetně pomoci pečujícím o osoby s těmito problémy

 

Profesní kariéra

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice – mladší a starší sekundární lékař, vykonávaná ambulantní péče o pracovníky rizikových pracovišť v Lovosické chemičce a péče o obyvatele ÚS Terezín

OÚNZ Praha 2- ambulantní psychiatr

Klinika pracovního lékařství LFH UK Praha, oddělení odd mentální hygieny- odborný pracovník

ZÚNZ ČKD Praha a ambulance pro studenty s problémy ve studiu

FNKV Praha -konsiliární služba v oboru psychiatrie

Klinika geografické mediciny – vědecký pracovník

3.LF UK Praha – vedení výuky spojené s ambulantní péčí o klienty kliniky a konsiliární službou pro FNKV

FNKV Praha – Vedoucí lékařka oddělení ambulantní psychiatrie

 

Vzdělání

1972- atestace II. stupně v oboru psychiatrie 1972

1981 – získán titul kandidát věd (CSc.), téma závěrečné práce: Motivace k práci a zdravotní stav

1995 – osvědčení k výkonu léčebné péče v oboru psychiatrie

 

 

MUDr. Pavlína Bártová

MUDr. Pavlína Bártová

Zaměření

 • poruchy nálady 
 • úzkostné poruchy
 • vztahová problematika
 • psychoterapie
 • cizojazyčné služby – anglický jazyk, francouzský jazyk

Profesní kariéra

2002 – dosud Nemocnice Ostrov nad Ohří, psychiatrické oddělení, lékař

2017 – dosud Psychiatrie Praha, ambulantní psychiatr a psychoterapeut

Vzdělání

2005 Atestace I. stupně v oboru psychiatrie

2005 Dokončen psychoterapeutický výcvik v SUR

2008 Dokončen výcvik terapie traumatu – somatic experience